Wydawca treści Wydawca treści

oferta edukacyjna nadleśnictwa

Zapraszamy Państwa do odwiedzania naszych terenów oraz obiektów edukacyjnych.

   Grupy zainteresowane zajęciami w punkcie edukacji leśnej prosimy o kontakt z Leśniczym Szkółkarzem Panem Józefem Oleszko tel. kom. 664 153 975.
   Grupy zainteresowane zwiedzaniem ścieżki z przewodnikiem prosimy o kontakt z Leśniczym Leśnictwa Gronowo Panem Lucjanem Opalińskim tel. 056 684 21 14 lub kom. 664 153 965.
    Na terenie nadleśnictwa do celów edukacyjnych wykorzystywane są również rezerwaty przyrody wyposażone w tablice informacyjne oraz inne ciekawe fragmenty leśnictw. Na terenie Leśnictwa Leśno znajdują się tablice dydaktyczne o tematyce związanej z gospodarką leśna i łowiecką.
   Corocznie w okresie III-VI nadleśnictwo organizuje konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych.
   Chętnych do udziału w zajęciach z edukacji leśnej prosimy o kontakt z miejscowym leśniczym lub biurem nadleśnictwa. Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie.