Obiekty edukacyjne

Na terenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń funkcjonuje punkt edukacji leśnej Szkółka Przeszkoda oraz ścieżka historyczno-przyrodnicza Grodno.

Oferta edukacyjna

Zapraszamy Państwa do odwiedzania naszych terenów oraz obiektów edukacyjnych.