Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń funkcjonuje punkt edukacji leśnej Szkółka Przeszkoda oraz ścieżka historyczno-przyrodnicza Grodno.

Punkt edukacji leśnej Szkółka Przeszkoda wyposażony jest w tablice poglądowe oraz wiatę z miejscem na ognisko. Wycieczki oprowadza leśniczy szkółkarz omawiając ogólne zagadnienia z dziedziny leśnictwa, ekologii, a także tematykę szkółkarską.

Ścieżka historyczno - przyrodnicza Grodno położona jest na terenie Leśnictwa Gronowo. Rozpoczyna się przy drodze publicznej Zalesie – Mirakowo ok. 7 km od Chełmży. Na początku ścieżki znajduje się miejsce postoju pojazdów na 5 samochodów osobowych, stoły, ławy oraz tablice: informacyjna przedstawiająca trasę z kolejnymi przystankami i o tematyce przeciwpożarowej. Autokary mogą parkować na parkingu gminnym przy Ośrodku Zalesie. Ścieżka ma ok. 2 km, przeznaczona jest do ruchu pieszego i rowerowego.
Zlokalizowanych jest na niej 11 przystanków:

 1. Las i jego dobra
 2. Ochrona przyrody w lasach
 3. Ochrona lasu
 4. Hodowla lasu
 5. Sukcesja naturalna
 6. Ols ( oles ) – przykład siedliska cennego przyrodniczo
 7. Odkrycia i badania
 8. Jak mieszkali…
 9. Wierzenia i obrzędy
 10. Kiedy żyli…
 11. Jezioro Grodno i jego główne gatunki ryb

Przystanki oznakowane są w terenie ponumerowanymi słupkami. W Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń, Leśnictwie Gronowo i Urzędzie Gminy Chełmża dostępny jest folder o ścieżce z opisem poszczególnych przystanków. Poniżej folder można pobrać w wersji elektronicznej.

Tablice edukacyjne - Leśnictwo Leśno - prz leśniczówce zlokalizowanych jest 6 tablic dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć edukacyjnych:

1. Warstwowa budowa lasu

2. Dokarmianie zwierzyny

3. W jaki sposób zwierzęta zaznaczają swoją obecność?

4. Cele i formy ochrony przyrody

5. Gospodarka leśna

6. Rozpoznać drzewo Każdy może.

 

Materiały do pobrania