Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 58 lat, a przeciętna zasobność wynosi 275 m3/ha.

Udział siedlisk leśnych
• 43 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
• 53 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
• 4 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny


Udział gatunków lasotwórczych
• 75 % – sosna
• 9 % – dąb
• 11 % – brzoza i olcha
• 2 % – buk
• 1 % – świerk
• 1 % – modrzew
• 1 %. – inne


Udział drzewostanów w klasach wieku
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).
• 11 proc. – I klasa
• 17 proc. – II klasa
• 25 proc. – III klasa
• 21 proc. – IV klasa
• 12 proc. – V klasa
• 14 proc. – VI klasa i starsze.