Wydawca treści Wydawca treści

Pozyskujemy fundusze zewnętrzne

realizacja przedsięwzięcia pn. „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego- Ochrona Przyrody 2022”

Nazwa przedsięwzięcia: „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego- Ochrona Przyrody 2022”

Planowany okres realizacji: 2022 rok

Dotowany: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń w Konstancjewie

Występowanie: Na terenach powiatu golubsko-dobrzyńskiego, wzdłuż cieku wodnego Struga Młyńska (pot. Trynka) na gruntach Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń zostało zlokalizowane stanowisko Barszczu Sosnowskiego. Powierzchnia występowania tej rośliny/gatunku zagrażającego gatunkom rodzimym/siedliskom przyrodniczym to 2,48 ha.

Opis technologii prac: W 2022 roku Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń przystąpiło do zwalczania Barszczu Sosnowskiego ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jako metodę likwidacji Barszczu Sosnowskiego wybrało metodę mechanicznego usuwania (koszenia)– zabieg przeprowadzony był dwukrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego (na powierzchni 2,48 ha).

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi  18 757,50  zł

Kwota dofinansowania z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynosi 17 360,00 zł

Środki własne Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń  1 397,50 zł

 

KONKURS PLASTYCZNY „LAS SKARBEM PRZYRODY” XIII edycJA - 2022

Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs plastyczny „Las skarbem przyrody” XIII edycja - 2022

Planowany okres realizacji: 2022 rok

Dotowany: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń w Konstancjewie

Zasięg terytorialny: Szkoły podstawowe funkcjonujące w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa (1348 km2)

Opis : Konkurs plastyczny, którego celem jest podniesienie świadomości dzieci w zakresie odpowiedzialnego korzystania z lasu, wyeliminowanie lub ograniczenie niepożądanych zachowań. Planowanym efektem rzeczowym jest czysty las, zagospodarowane obiekty turystyczne, ograniczenie kosztów ponoszonych na sprzątanie lasu, naprawę urządzeń turystycznych, zmniejszenie strat po pożarach spowodowanych nieostrożnym obchodzeniem się z ogniem.

Wartość projektu

Kwota dofinansowania z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynosi 2790,00 zł

 

realizacja przedsięwzięcia pn. "Zachowanie I UTRZYMANIE właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie rezerwatu WRONIE - Ochrona Przyrody 2021"

Nazwa przedsięwzięcia: „Zachowanie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie rezerwatu WRONIE Ochrona Przyrody 2021”.

Planowany okres realizacji: 2021 rok

Dotowany: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń w Konstancjewo 3A

Cel przedsięwzięcia: Realizacja działań ochronnych ujętych w zarządzeniu RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wronie”. Zablokowanie odpływu wód rowami z ekosystemów bagiennych i olsów torfowcowych ma na celu poprawę hydrologii tych obiektów, a zatem stabilizację warunków ekologicznych i zapewnienie lepszego i trwalszego ich funkcjonowania.

Opis technologii prac: Zabezpieczenie stosunków wodnych zagłębień terenowych poprzez wykonanie zastawek z możliwością regulacji przepływu. Wykonanie takich zastawek spełni założony w planie cel, a jednocześnie będzie stanowić zabezpieczenie przed podtopieniami podczas nawalnych lub długotrwałych intensywnych opadów.

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi  4 000,00 zł.

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynosi  4 000,00 zł.

 

realizacja przedsięwzięcia pn. „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego- Ochrona Przyrody 2021”

 

Nazwa przedsięwzięcia: „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego- Ochrona Przyrody 2021”

Planowany okres realizacji: 2021 rok

Dotowany: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń w Konstancjewie

Występowanie: Na terenach powiatu golubsko-dobrzyńskiego, wzdłuż cieku wodnego Struga Młyńska (pot. Trynka) na gruntach Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń zostało zlokalizowane stanowisko Barszczu Sosnowskiego. Powierzchnia występowania tej rośliny/gatunku zagrażającego gatunkom rodzimym/siedliskom przyrodniczym to 2,42 ha.

Opis technologii prac: W 2021 roku Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń przystąpiło do zwalczania Barszczu Sosnowskiego ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jako metodę likwidacji Barszczu Sosnowskiego wybrało metodę ogławiania - (osłanianie i ścinanie kwiatostanów) tak by nie zdążyły dojrzeć przed wysianiem – zabieg przeprowadzony był dwukrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego (na powierzchni 2,42 ha).

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi  8 500,00  zł

Kwota dofinansowania z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynosi 5 950,00 zł

Środki własne Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń  2 550,00 zł

 

KONKURS PLASTYCZNY „LAS SKARBEM PRZYRODY” XII edycJA - 2021

Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs plastyczny „Las skarbem przyrody” XII edycja - 2021

Planowany okres realizacji: 2021 rok

Dotowany: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń w Konstancjewie

Zasięg terytorialny: Szkoły podstawowe funkcjonujące w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa (1348 km2)

Opis : Konkurs plastyczny, którego celem jest podniesienie świadomości dzieci w zakresie odpowiedzialnego korzystania z lasu, wyeliminowanie lub ograniczenie niepożądanych zachowań. Planowanym efektem rzeczowym jest czysty las, zagospodarowane obiekty turystyczne, ograniczenie kosztów ponoszonych na sprzątanie lasu, naprawę urządzeń turystycznych, zmniejszenie strat po pożarach spowodowanych nieostrożnym obchodzeniem się z ogniem.

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi  1974,69  zł

Kwota dofinansowania z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynosi 1800,00 zł

Środki własne Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń  174,69 zł

 

realizacja przedsięwzięcia pn. „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego- Ochrona Przyrody 2020”

Nazwa przedsięwzięcia: „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego- Ochrona Przyrody 2020”

Planowany okres realizacji: 2020 rok

Dotowany: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń w Konstancjewie

Występowanie: Na terenach powiatu golubsko-dobrzyńskiego, wzdłuż cieku wodnego Struga Młyńska (pot. Trynka) na gruntach Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń zostało zlokalizowane stanowisko Barszczu Sosnowskiego. Powierzchnia występowania tej rośliny/gatunku zagrażającego gatunkom rodzimym/siedliskom przyrodniczym to 3,86 ha.

Opis technologii prac: W 2020 roku Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń przystąpiło do zwalczania Barszczu Sosnowskiego ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jako metodę likwidacji Barszczu Sosnowskiego wybrało metodę ogławiania - (osłanianie i ścinanie kwiatostanów) tak by nie zdążyły dojrzeć przed wysianiem – zabieg przeprowadzony był dwukrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego (na powierzchni 3,86 ha).

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi  15 192,96  zł

Kwota dofinansowania z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynosi 10 635,07 zł

Środki własne Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń  4 557,89 zł

 

realizacja przedsięwzięcia pn. "Zachowanie I UTRZYMANIE właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie rezerwatów "Tomkowo" i "Bobrowisko"  - Ochrona Przyrody 2019"

 

Nazwa przedsięwzięcia: „Zachowanie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie rezerwatów „Tomkowo” i „Bobrowisko” – Ochrona Przyrody 2019”.

Planowany okres realizacji: 2019 rok

Dotowany: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń w Konstancjewo 3A

Występowanie: Występowanie gatunków roślin inwazyjnych stwierdzono w rezerwatach ‘’Tomkowo’’ i ‘’Bobrowisko’’. Stanowiły one zagrożenie dla niniejszych rezerwatów m.in. ze względu na niebezpieczeństwo ich ekspansji.

Cel przedsięwzięcia: Zachowanie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie rezerwatów „Tomkowo” i „Bobrowisko”. Realizacja działań ochronnych ujętych w zarządzeniach nr 0210/6/2012 i nr 0210/25/2012 RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 29.08.2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatów przyrody "Bobrowisko" i "Tomkowo”.                 

Opis technologii prac: W 2019 roku Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń przystąpiło do zwalczania tych gatunków poprzez:

   •  Rezerwat Tomkowo -  wyrwanie wraz z szyją korzeniową, ( śnieguliczka i robinia akacjowa);

   •  Rezerwat Bobrowisko –  wyrwanie wraz z szyją korzeniową (czeremcha amerykańska).

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi  11 598,90 zł.

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynosi  11 598,90 zł.

realizacja przedsięwzięcia pn. „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego- Ochrona Przyrody 2019”

Nazwa przedsięwzięcia: „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego- Ochrona Przyrody 2019”

Planowany okres realizacji: 2019 rok

Dotowany: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń w Konstancjewie

Występowanie: Na terenach powiatu golubsko-dobrzyńskiego, wzdłuż cieku wodnego Struga Młyńska (pot. Trynka ) na gruntach Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń zostało zlokalizowane stanowisko barszczu Sosnowskiego. Powierzchnia występowania tej rośliny/gatunku zagrażającego gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym to 4,1200 ha.

Opis technologii prac: W 2019 roku Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń przystąpiło do zwalczania Barszczu Sosnowskiego ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jako metodę likwidacji Barszczu Sosnowskiego wybrało metodę ogławiania - (osłanianie i ścinanie kwiatostanów) tak by nie zdążyły dojrzeć przed wysianiem – zabieg przeprowadzony był kilkakrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego (na powierzchni 4,12 ha).

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi  14 832,00 zł

Kwota dofinansowania z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynosi  11 865,60 zł

Środki własne Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń  2 966,40 zł

 
Realizacja przedsięwzięcia pn. "Zwalczanie barszczu sosnowskiego ochrona przyrody 2018"
 
Nazwa przedsięwzięcia: „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego- Ochrona Przyrody 2018”
Planowany okres realizacji: 2018 r.
Dotowany: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń w Konstancjewie
Występowanie: W zasięgu Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń zostało zlokalizowane stanowisko barszczu Sosnowskiego wzdłuż cieku wodnego Struga Młyńska (pot. Trynka). Roślina występuje na gruntach Nadleśnictwa Golub Dobrzyń jak i należących do osób prywatnych na powierzchni 6,08 ha. 
Opis technologii prac: W 2018 roku Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń przystąpiło do zwalczania Barszczu Sosnowskiego ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Na powierzchni ok. 1 ha była zastosowana metoda iniekcji, czyli wstrzykiwanie bezpośrednio w korzeń każdej rośliny środka chemicznego. Na pozostałym obszarze przeprowadzony został zabieg ogławiania kwiatostanów.
Wartość projektu
Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 39 000,00 zł
Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynosi 39 000,00 zł
 
Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń przystąpiło do projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

 
Retencja wody ze środków Funduszu Spójności
 
Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń uczestniczyło w projekcie pt. "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W ramach projektu na terenie Gminy Ciechocin, obręb ewidencyjny Elgiszewo, Leśnictwo Leśno powstały zastawka, grobla oraz zbiornik retencyjny o docelowej powierzchni lustra wody 1,33 ha i możliwości retencjonowania 13 300 m3 wody.