Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa.

Na terenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń za pomniki przyrody uznano 12 pojedynczych drzew, 11 grup drzew, 1 głaz narzutowy.

Wśród wymienionych pomników warto zwrócić uwagę na głaz narzutowy w Leśnictwie Nielub, o którym miejscowa ludność mówi, że w 1863 r. zbierali się przy nim ochotnicy wyruszający za Drwęcę do powstania ( B. Chrapkowski).

Warto wspomnieć również o pomniku przyrody „Góra Modrzewiowa" w Leśnictwie Płonne, gdzie znajduje się 7 modrzewi, spośród których wiek najstarszych szacuje się na około 300 lat. Poza „Górą Modrzewiową" modrzewie polskie spotkać można w rezerwatach przyrody „Bobrowisko" i „Tomkowo", w parku w Płonnym oraz sporadycznie w okolicznych lasach.