Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

 Na trenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu:


Obszar Doliny Drwęcy to największy w województwie kujawsko – pomorskim obszar chronionego krajobrazu zajmujący powierzchnię 56 tyś. ha, z czego w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń znajduje się 13 tyś. ha.

Obszar kompleksu torfowiskowo – jeziorno - leśnego Zgniłka – Wieczno – Wronie obejmuje duży kompleks torfowiskowy, ze zbiorowiskami roślinnymi torfowisk przejściowych i niskich oraz zbiorowisk leśnych i zaroślowych, jezioro Wieczno oraz kompleks leśny z rezerwatem Wronie. Powierzchnia obszaru wynosi 11 tyś. ha, w tym ponad 2 tyś. ha grunty nadleśnictwa Golub-Dobrzyń.