Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń na mocy porozumień ze starostami toruńskim, wąbrzeskim, brodnickim, grudziądzkim przejęło prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych.

W sprawach doradztwa ewentualnie instruktażu dotyczącego prowadzenia  gospodarki leśnej w lasach nadzorowanych można kontaktować się w godzinach 7.15 - 15.15 osobiście lub telefonicznie z Panem Józefem Oleszko tel. 664 153 975.