Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez łosie, jelenie, daniele, sarny i dziki. Szacuje się , że łosi jest ok. 25 szt. jeleni  ok.. 225 szt., danieli 735 szt., saren 3192 szt., a dzików ok. 715 szt. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można  wydrę i bobra.        
Na terenie naszego nadleśnictwa występują także  lisy, jenoty, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny.
Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń nadzoruje gospodarkę łowiecką w 20 obwodach dzierżawionych przez 16 kół z czego to trzy obwody leśne a pozostałe polno-leśne  zajmującą powierzchnię obszaru 128 737 ha .