Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż samochodu Nissan Navara

 

Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń ogłasza publiczny pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego Nissan Navara. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach oraz pod linkiem: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-golub-dobrzyn/ogloszenie-o-sprzedazy-srodkow-trwalych-i-skladnikow-niskocennych2

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (zał. Nr 1) dostępnym w biurze Nadleśnictwa i na stronie internetowej https://golub-dobrzyn.torun.lasy.gov.pl/ w zabezpieczonej kopercie, opisanej: dane adresowe oferenta z adnotacją ,,Oferta na zakup samochodu Nissan Navara” w terminie do 04.07.2024 r. do godz.10:00 do sekretariatu Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń lub za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej ( biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 07:15 do 15:15. (decyduje data i godzina wpływu).