Lista aktualności Lista aktualności

Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy pozyskanych w sezonie łowieckim 2023-2024

   W dniu 27 listopada 2023 roku na mocy Uchwały Nr 582 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 lutego 2023 roku Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu powołał komisję której zadaniem było dokonanie corocznej oceny prawidłowości odstrzału samców saren zwanych w gwarze łowieckiej rogaczami.

W skład komisji powołano:

1. kol. Mirosław Hermanowski – przewodniczący
2. kol. Marek Linetty - przedstawiciel LP
3. kol. Józef Warzała
4. kol. Adam Bollin

Zadaniem komisji było dokonanie oceny zgodności pozyskania saren rogaczy zgodnie z wydanymi upoważnieniami jak i wytycznymi określającymi zasady selekcji populacyjnej opisane w Uchwale Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 lutego 2023r.

 W siedzibie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń komisja dokonała oceny 202 szt. parostków saren rogaczy pozyskanych na terenie obwodów Kół Łowieckich zatwierdzających swe plany w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń. Podczas oceny komisja wytypowała 3 rogacze do wyceny medalowej co świadczy o stabilnej i mocnej populacji saren rogaczy bytujących na terenie dzierżawionych przez Koła Łowieckie obwodach.

Podczas prowadzonej oceny można było podziwiać piękne trofea rogaczy w postaci nieprawidłowo rozwiniętego poroża – myłkusów, które są rzadkością i ozdobą każdej kolekcji myśliwskiej oraz świadczą o wysokim kunszcie myśliwych którym św. Hubert podarzył tak wyjątkowym trofeum. 

W czasie przeprowadzonej oceny komisja nie stwierdziła nieprawidłowych okazów co świadczy o marginalnym procencie pomyłek w stosunku do ogólnej liczb pozyskanych rogaczy.

Darz Bór!