Lista aktualności Lista aktualności

Inwestycje leśne

   Nadleśnictwo Golub - Dobrzyń informuje o ogłoszeniu kolejnego naboru wniosków na poddziałanie 8.5 PROW 2014-2020 - "Inwestycje leśne".

   Działanie to skierowane jest do właścicieli lasów prywatnych, a nabór wniosków będzie trwał
w okresie od 3 sierpnia do 11 września 2020 r.

   Szczegóły dotyczące pomocy w ramach tego działania zawarte są w ulotce informacyjnej (załącznik).