Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o wykonaniu przez Lasy Państwowe prawa pierwokupu

 

   Działając na podstawie przepisu art. 37 i ustawy o lasach, Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń informuje o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej w trybie art. 37a ustawy o lasach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1275).

         Dane zakupionej nieruchomości:

Województwo: kujawsko-pomorskie  

Powiat: rypiński

Gmina: Wąpielsk

Nazwa oraz numer obrębu ewidencyjnego: Kupno

Numer działki ewidencyjnej: 79/1

Powierzchnia: 2,0000 ha,

Cena (lub równowartość pieniężna, za jaką nastąpiło nabycie):30.500,00 zł,

Oznaczenie księgi wieczystej: KW nr WL1Y/00025839/7.