Lista aktualności Lista aktualności

Barszcz Sosnowskiego

„ZWALCZANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO- OCHRONA PRZYRODY 2020”

Barszcz Sosnowskiego to groźna roślina, która jest bardzo niebezpieczna dla ludzi. Inwazyjny chwast przybył do nas jako roślina która miał rozwiązać problemy żywieniowe naszego bydła. Sok Barszczu Sosnowskiego zawiera szereg związków szkodliwych, w tym stwarzających poważne zagrożenie dla człowieka. Jest to jedna z najsilniej toksycznych roślin w Polsce. Barszcz Sosnowskiego jest szczególnie niebezpieczny w okresie kwitnienia i owocowania, kiedy to odnotowuje się wysoką temperaturę powietrza. Wtedy nawet pośredni kontakt z tą rośliną może doprowadzić do poparzenia skóry.

Barszcz Sosnowskiego zwalcza się najczęściej dwoma metodami: mechaniczną (koszenie) i chemiczną (najczęściej opryski).  W celu uzyskania oczekiwanego efektu polegającego na całkowitym zlikwidowaniu tej rośliny inwazyjnej działania te muszą być realizowane corocznie nieprzerwanie przez kilka sezonów wegetacyjnych.  Siedliska tej groźnej rośliny zidentyfikowano wzdłuż cieku wodnego Struga Młyńska (pot. Trynka) na gruntach Nadleśnictwa Golub Dobrzyń jak i należących do osób prywatnych. Są to grunty w dużej mierze podmokłe i trudno dostępne.                            

 Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń  od kilku lat walczy z tym problemem ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  Według szacunków Barszcz Sosnowskiego występuje tu na obszarze ok. 3,86 ha.  Z uwagi na produkcję ogromnej ilości nasion, łatwość ich rozsiewania i rozprzestrzeniania oraz dużą żywotność tej rośliny proces ten  jest żmudny i czasochłonny. Działania zwalczające tę  roślinę potrwają z pewnością  jeszcze kilka sezonów. Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń jako metodę likwidacji Barszczu Sosnowskiego wybrało ogławianie tj. obcięcie kwiatów/nasion tak by nie zdążyły dojrzeć przed wysianiem. W br. zabieg powtórzony  będzie 2- 3 krotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego.