Lista aktualności Lista aktualności

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń- obszar leśnictwa Paliwodzizna

ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO GOLUB-DOBRZYŃ

Zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym wariant 1 bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej ustawy PZP na usługi pn.: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń- obszar leśnictwa Paliwodzizna.”