Lista aktualności Lista aktualności

Teren monitorowany

Na terenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń działa monitoring techniczny

   Informujemy, że w celach bezpieczeństwa oraz ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary leśne nadleśnictwa.

   Administratorem Danych Osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń z siedzibą:  Konstancjewo 3A, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 22 12, adres e-mail: golub-dobrzyn@torun.lasy.gov.pl