Lista aktualności Lista aktualności

Przebudowa i remont budynku mieszkalnego leśniczówki Cieszyny

ZAMAWIAJĄCY:

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO GOLUB-DOBRZYŃ

 

Zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym, wariant I, bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021. – dalej „ustawy PZP”) na roboty budowlane pn.: „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego leśniczówki Cieszyny wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń poddasza na użytkową.”